Diumenge VI de TO B. Glossa


Diumenge VI de durant l’any.
Tot seguit Jesús el va fer marxar,
després de recomanar-li seriosament
de no dir-ho a ningú. Mc 1,40-45Quan un sana una malaltia
O resol un algorisme
Fer-ho amb pur altruisme
Li dona categoria
Açò ès pur ascetisme
L’afany de protagonisme
Destrueix gràcia i sabiduria.

Bep Guardia, glossador

Comentaris