RETRAT D'ADVENT - Josep Aldazabal
Retrat de l'Advent i de l'actitud d'acollida
(Josep AIdazàbal)

Els quatre prefacis del temps d'Advent ens fan com una espècie de retrat, tant del que celebram com de les actituds amb què ho hem de fer:

-          Celebram la vinguda del Crist Jesús: la que ja és història, perquè va venir a Betlem fa dos mil anys; la que succeirà al final dels temps; la que succeeix diàriament «en cada persona i en cada esdeveniment»;


Ell, quan vingué per primer vegada.,
humil i fet semblant als homes,
dugué a terme ei pla de redempció preparat en l'antiga aliança
i ens obrí el camí <\e salvació eterna-
Així, quan vindrà per segona vegada,
en glòria i majestat,
ell mateix ens donarà els béns que ara esperam,
vetllant, confiats en la seva promesa.


-          Aquest Crist Jesús que va venir humil tornarà «revestit de poder i majestat»; aquell que ens va obrir el camí a l'esperança, ens omplirà de plenitud;


El mateix Crist que vindrà ple de glòria.      
ve al nostre encontre                          
en cada home i en cada esdeveniment,  
perquè l'acollim amb fe                       
i donem testimoni amb amor               
de l'esperança benaurada del seu Regne...   "


-          I així camina la història, en un perpetu Advent, cap al final dels segles, quan passi el món present i neixin el cel nou i la terra nova, que amb la vinguda històrica de Jesús només van quedar inaugurats i iniciats;


Perquè, si de l'antic adversari ens vingué la ruïna,
del ventre virginal de la filla de Sió
ha germinat Aquell que ens alimenta amb el pa dels àngels,
i ha brollat per a tot el llinatge humà
la salvació i la pau.
La gràcia que per Eva es va perdre
ens ha estat tornada en Maria.
En ella, mare de tots els homes,
la maternitat és redimida del pecat i de la mort,
i s’obre al do de la vida nova.
Així, on va ser molt gran la culpa,
ha estat encara més gran la vostra misericòrdia,
en Jesucrist, Salvador nostre.


Tenim uns bons models per a l'espera i l'acollida d'aquest Crist Jesús: primer de tot, la seva mare, Maria; el profeta Isaïes, representant de tots els altres; i Joan, el precursor, que l'assenyala i convida a seguir-lo;
Aquests tres personatges concentren tota l'espera i l'acollida del Senyor:

-          els profetes, en especial Isaïes, que «anunciaren» la seva vinguda. A les lectures proclamam de nou el seu anunci. Cert que encara és actual tot el missatge de confiança, de renovació i d'estímul que vibra en les seves pàgines, perquè encara no s'ha acomplert del tot el programa de salvació que proposaven;

-          la Verge Maria, que 1 '«esperà, plena d'amor». Es el millor model d'Advent. La millor mestra de l'espera. A més de la festa de la Immaculada, cap a l'inici de l'Advent, hi ha un to clarament marià en els últims dies abans de Nadal;

-          i finalment Joan Baptista, que el «proclamà com el qui havia de venir i el mostrà ja present enmig dels homes». La veu del Precursor que convida urgentment a la conversió, al canvi de mentalitat, ressona repetidament en aquests dies. I ens convoca a tots, també ara, a la tasca de preparar els camins del Senyor.


Aquell que anunciaren els oracles de tots els profetes,
aquell que esperà, plena d'amor, la Mare Verge,
el que Joan proclamà com el qui havia de venir
i el mostrà ja present enmig dels homes;


-          també queden apuntades les actituds amb què hauríem de celebrar l'Advent: en vetlla, plens de confiança, el goig, la fe i l'amor, vetllant en l'oració i cantant la lloança de Déu.


és ell mateix,
que ara ens dóna el goig
de preparar-nos per al misteri de Nadal.
Que ell ens trobi vetllant en l'oració
i cantant la seva lloança.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog