Lectures de Joan Baptista

LECTURES D’ADVENT. 
JOAN BAPTISTA, EL PRECURSOR

El càntic de Zacaries deixa ben clar qui és Joan: és el profeta que va davant preparant el camí i anunciant la salvació.Zacaries, el pare de Joan, quedà ple de l'Esperit Sant i va dir profèticament:
-Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel:
ha visitat el seu poble i l'ha redimit;
fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com havia anunciat de temps antic
per boca dels seus sants profetes.
Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut pel seu amor als nostres pares
i pel record de l'aliança santa
que jurà al nostre pare Abraham,
prometent de concedir-nos que,  sense por,
lliures dels enemics, li donem culte,
amb santedat i justícia, tota la vida.
»I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins;
faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats.
Per l'amor entranyable del nostre Déu,
ens visitarà un sol que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau. (Lc 1, 67-79)
Joan predica al estil de Jesús i els deixebles, vist com un profeta antic i anuncia al messies (vol aplanar el camí).

Per aquells dies es va presentar Joan Baptista, que predicava en el desert de Judea  dient: “Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop”.
De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia: “És la veu d'un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, aplaneu les seves rutes”.
Joan duia un vestit de pèl de camell i portava una pell a la cintura; el seu aliment eren llagostes i mel boscana. Anaven a trobar-lo gent de Jerusalem, de tot Judea i de tota la regió del Jordà, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà.
Quan Joan veié que molts fariseus i saduceus hi anaven perquè els bategés, els va dir: “Cria d'escurçons! Qui us ha ensenyat que us escapareu del judici que s'acosta?  Doneu els fruits que demana la conversió,  i no us refieu pensant que teniu Abraham per pare; us asseguro que Déu pot fer sortir fills a Abraham fins i tot d'aquestes pedres. Ara la destral ja és ran de la soca dels arbres, i tot arbre que no dóna bon fruit és tallat i llençat al foc. Jo us batejo amb aigua perquè us convertiu; però el qui ve després de mi és més fort que jo, i jo no sóc digne ni de portar-li les sandàlies: ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar el gra de l'era; entrarà el blat al graner, però cremarà la palla en un foc que no s'apaga”. (Mt 3, 1-12)

Joan baptista te un gran prestigi, molts jueus consideren que és un dels grans profetes, el seu testimoni és molt important: “mireu l’anyell de Déu”

 Aquest és el testimoni que Joan va donar quan els jueus li enviaren sacerdots i levites des de Jerusalem a interrogar-lo. Li preguntaren: -Qui ets, tu?          
Ell no es va negar a respondre i confessà clarament: Jo no sóc el Messies.
Ells li preguntaren:
-Qui ets, doncs? Elies?.
Els respon:            
-No el sóc. 
-Ets el Profeta? 
Respongué:           
-No.
Llavors li digueren: 
-Doncs qui ets, tu? Què hem de respondre als qui ens han enviat? Què dius de tu mateix?
Ell va declarar:  
-Sóc la veu d'un que crida en el desert: Adreceu el camí del Senyor. Així ho va dir el profeta Isaïes.
Alguns dels enviats, que eren dels fariseus, li van fer aquesta altra pregunta: -Per què bateges, doncs, si no ets el Messies, ni Elies, ni el Profeta?
Joan els respongué: 
-Jo batejo només amb aigua; però enmig vostre hi ha el qui vosaltres no coneixeu,  el qui ve després de mi, i jo no sóc digne ni de deslligar-li les corretges de les sandàlies.
Això va passar a Betània, a l'altra banda del Jordà, on Joan batejava.
L'endemà, Joan veié que Jesús venia cap a ell, i exclamà: -Mireu l'anyell de Déu, el qui treu el pecat del món! És aquell de qui vaig dir: "Després de mi ve un home que em precedeix, perquè, abans que jo, ell ja existia." Jo no el coneixia; però, si vaig venir a batejar amb aigua, va ser perquè ell es manifestés a Israel.
Joan testimonià encara: 
-He vist que l'Esperit baixava del cel com un colom i es posava damunt d'ell. Jo no el coneixia, però el qui m'envià a batejar amb aigua em va dir: "Aquell damunt el qual veuràs que l'Esperit baixa i es posa, és el qui bateja amb l'Esperit Sant."  Jo ho he vist i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu. (Jn 1, 19-34)

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog